Laatste nieuws

Search

Projecten

Visie en doelstellingen van Pamoya

Waarom is Pamoya belangrijk?

Omdat we iets te bieden hebben: de Blijde Boodschap brengen aan de christenen van Oostkamp.

We bieden verbondenheid, vriendschap en dialoog met andere culturen.

We zien de mensen graag en zo proberen we de liefde van Jezus door te geven door ons vrijwilligerswerk.

We steunen de projecten en doen daarvoor aan fondsenwerving.

We proberen solidair te zijn met de mensen die de wereld introkken.
Met hun opdracht om te missioneren ontmoet(t)en ze mensen in vriendschap en solidariteit. Zo  maakten ( maken ) ze het Rijk Gods waar.

De liefde voor de armen willen we zo beleven.

We steunen de missionarissen en ontwikkelingslanden die banden hebben met Oostkamp.

Onze doelen

  1. Zorgen dat we de mensen hier bijeenbrengen voor een gezellig samenzijn in verbondenheid met tal van projecten wereldwijd.
  2. Blijven aanspreken van vrijwilligers voor korte taken en proberen ook jongere mensen te bereiken via de hedendaagse communicatiemiddelen zoals een website, Facebook.
  3. Blijven financiële en morele steun geven aan hen die het werk van onze missionarissen verder zetten.
  4. Het lenigen van de materiële nood van de projecten
  5. Zorgen voor wisselwerking met de mensen uit de projecten door met hen te corresponderen, hen uit te nodigen naar onze kern en hen ook ruimer bekend maken als ze op verlof komen.

Visie

In ons samenleven maken we Gods liefde zichtbaar. Pamya betekent samen, verbonden.

We zijn solidair met de katholieke geloofsgemeenschappen wereldwijd.

Hier werken we opdat christenen zich weer bewust worden van de noodzaak om,
in gebed en door giften, solidair te zijn met onze zusters en broeders in het arme deel van de wereld.

We proberen op een hedendaagse, creatieve manier bij te dragen aan verbondenheid,
vriendschap en broederschap wereldwijd.
Dat laten we tastbaar voelen in het Missiefeest en op de Kerstmarkt
met o.a. samen te tafelen en verkoopacties voor fondsenwerving.

Zo willen we handen en voeten geven aan het Evangelie,
aan de zorg voor armen, zieken en voor wie niet meetellen.

We geloven dat onze wereld, ondanks alles,
nog toekomst heeft en Pamoya ook, want geloof is onze motor

We zijn dankbaar en dankbaarheid is onze drijvende kracht
(om jonge mensen te bereiken via de hedendaagse communicatiemiddelen
zoals een  website, Facebook …)