Pamoya

Pamoya is de missiowerking van de pastorale eenheid St.-Franciscus Oostkamp

De pastorale eenheid St.-Franciscus bestaat uit de 6 kernen ( parochies) van Oostkamp:

Oostkamp St.-Pieter, Hertsberge St.-Jan, Moerbrugge St.-Godelieve,

Ruddervoorde St.-Eligius, Ruddervoorde St.-Godelieve, Waardamme St.-Blasius

“Pamoya” is een Congolees woord voor “samen” , “verbonden”. En drukt ook uit:
“we doen het samen, we hebben elkaar nodig”. 

 Pamoya werd ruim 80 jaar geleden opgericht als ‘Missienaaikring’.

Vanuit het thuisfront verzamelden ijverige medewerkers fondsen voor de vele

missionarissen die uit Vlaanderen naar alle werelddelen uitgezonden werden.

Maar de tijden veranderden . 

De ‘Missienaaikring’  werd ‘Missiewerking’.

In 2010  transformeerde  Pamoya hetzelfde doel in een daadwerkelijke verbondenheid

met tal van projecten wereldwijd.

In de editie ‘Kerk en Leven’ van 6 juni 2018 verscheen volgend artikel:

‘Komaf met belegen imago’

Lokale missiewerkingen zoeken nieuwe wegen om te blijven voorbestaan.