Pamoya ondersteunt het project in Kameroen van zuster Jeanne De Groote,

tante van Kathleen Tanghe, medewerkster van Pamoya.

 

Een uitdaging voor Jonge weduwen in Kameroen:

In de prostitutie stappen of in het economische circuit?

Jonge weduwen in Kameroen hebben het soms hard te verduren bij het overlijden van hun echtgenoot. Ze worden door zijn familie ontroofd van alles wat ze hebben en zijn verplicht de vrouw te worden van de oudste broer van haar overleden man. Ze hebben dikwijls een hele rij kinderen op te voeden en de aanlokkelijkheid om vlug geld te verdienen is een grote werkelijkheid.

Dus kiezen voor de prostitutie is gemakkelijk. Het geld komt vlug binnen met wat plezier en dan… ? Kinderen kunnen voorlopig naar school tot het geld weer op is en de ronde van de prostitutie weer verder draait… Maar zich daaraan overleveren brengt heel wat andere zorgen, vooral deze van de besmetting met aids… en wie zal dan tijdens die woekerende ziekte, gevolg van de dood, voor het nageslacht zorgen? Soms is het te laat wanneer de jonge weduwe beseft in welke strikdraad ze terecht kwam.

Kunnen Jonge Weduwen een andere keuze maken ? Dank zij de diocesane organisatie voor mensenrechten en de kerngroep van weduwen worden deze jonge vrouwen opgevangen en aangespoord om zich te vormen. Sensibiliseren, organiseren, activeren tot beter welzijn, zijn het leidmotief van deze kerngroepen.

Jonge weduwen samenbrengen om sterker hun waarden te leren vatten, hun rechten leren kennen, maar ook hun plichten tegenover hun kinderen en de familie, hun persoonlijke talenten doen ontdekken die ze kunnen ontplooien voor een betere samenleving, een psychologe te kunnen ontmoeten waar ze kans krijgen hun problemen bloot te leggen en raad te vragen, samen hen een goede vorming geven op allerlei domeinen, waar ze kiezen hoe ze zich kunnen inschakelen in een economisch circuit.

Hoe kunnen ze nu “anders” geld verdienen? Hard werken voor hun gezin, het kunnen op de markt brengen, leren sparen om aldus hun kinderen te redden.  

Hun kinderen van de straat houden, zodat ze niet in kleine bandieten benden terecht komen, aan drugs en drank proeven en later in de gevangenis geraken. Hen de mogelijkheid bieden zich beter te voeden, ze naar school sturen, hen gelukkig groot brengen.

De groep Jonge Weduwen voelen zich ook niet meer alleen, ze vertellen hun problemen aan elkaar, ze genieten van hun geslaagde pogingen en zijn fier hun eigen werk tentoon te stellen. De fierheid van jonge weduwen is vooral op te merken wanneer de mannen beseffen dat ze durven opkomen voor hun rechten, dat ze samen sterk zijn en gewaardeerd worden in de samenleving, omdat ze weten met welke inspanningen ze hun kroost doen opgroeien tot volwassenen.