Pamoya ondersteunt het project in Kameroen van zuster Jeanne De Groote,

tante van Kathleen Tanghe, medewerkster van Pamoya.

Een organisatie opgericht in 2010 onder toezicht van het Bisdom Sangmélima, gelegen in een provincie in het zuiden van Kameroen.

Verantwoordelijke is zuster Antoinette Mezo'O in Sangmélima

 Jonge Weduwen kleuren stoffen tot batiek

 

JW in vergadering

Begin januari ontvingen we deze brief van zuster Jeanne

Jonge Weduwen in Kameroen zijn dankbaar.

 

Jonge Weduwen in Kameroen zijn dankbaar.
Een woord van dankbaarheid in naam van een 40-tigtal Jonge Weduwen uit Kameroen
voor de jaarlijkse financiële hulp die ze ontvangen van de gemeente Oostkamp.
In plaats van zich in de prostitutie te werpen, hebben die JW zich gegroepeerd
onder de begeleiding van een Kameroense zuster om ‘anders’ hun geld te verdienen.
Het principaal doelpunt is activiteiten te scheppen die inkomsten vermenigvuldigen,
zodat deze Jonge Weduwen hun bestaan verzekeren en deelnemen aan de lokale ontwikkeling.
Zo kunnen ze zorgen voor de voeding en de opvoeding van hun kinderen.
Anders worden ze straatkinderen, kleine diefjes, grote dieven en belanden ze in de gevangenis.
Ze zijn begonnen met zeep maken om te verkopen.
Daarna kweekten ze een 200-tal kippen. Dit ook was een succes.
Ze hebben banaan plantage ingevoerd, dit zijn bananen om te bakken.
Het was een primeur voor de streek.
Ze kleuren stoffen en maken batik.
Ze leerden een familiale apotheek beheren, zo kunnen ze onmiddellijk ingrijpen als hun kinderen ziek zijn..
Ze plantten fruitbomen en verkopen fruitsap, die heel wat geld oplevert.
Ze maken zelf eten voor de kippen.
Ze hebben nu een kippenhok van 1000 kippen.
1/3 wordt levend verkocht,
1/3 wordt geslacht en gepluimd verkocht en
1/3 wordt geroosterd en opgediend in hun klein restaurant. 
Dankzij de laatste subsidies voor het nieuwe project ‘strijd tegen het coronavirus’
zetten de JW zich in om de bevolking te helpen deze virus in te dijken en zich te beschermen ertegen.
Dankzij de subsidies, ontvangen ze een degelijke vorming zowel op familiaal, economisch en juridisch vlak.
Ze leren hun rechten maar ook hun plichten kennen.
Deze JW van Kameroen zijn een dynamische groep die in hun regio heel wat bijdraagt
in de economische circuit van de maatschappij. 
Het is langs PAMOYA van Oostkamp dat de projecten ingediend worden bij de gemeente van Oostkamp.
De activiteiten en de vorming van deze JW is verzekerd, dank zij deze goede samenwerking.
Daarvoor nog eens onze hartelijkste dank.
Zuster Jeanne De Groote

 

 

 

 

 

 

Een uitdaging voor jonge weduwen in Kameroen:

In de prostitutie stappen of in het economische circuit?

Jonge weduwen in Kameroen hebben het soms hard te verduren bij het overlijden van hun echtgenoot. Ze worden door zijn familie ontroofd van alles wat ze hebben en zijn verplicht de vrouw te worden van de oudste broer van haar overleden man. Ze hebben dikwijls een hele rij kinderen op te voeden en de aanlokkelijkheid om vlug geld te verdienen is een grote werkelijkheid.

Dus kiezen voor de prostitutie is gemakkelijk. Het geld komt vlug binnen met wat plezier en dan… ? Kinderen kunnen voorlopig naar school tot het geld weer op is en de ronde van de prostitutie weer verder draait… Maar zich daaraan overleveren brengt heel wat andere zorgen mee, vooral deze van de besmetting met aids… en wie zal dan tijdens die woekerende ziekte met de dood tot gevolg, voor de kinderen zorgen? Soms is het al te laat wanneer de jonge weduwe beseft in welke situatie ze terecht gekomen is.

Kunnen Jonge Weduwen een andere keuze maken ? Jawel.
Dankzij de organisatie voor mensenrechten en de kerngroep van weduwen in het Bisdom van Yaounde in Kameroen worden deze jonge vrouwen opgevangen en aangespoord om zich te vormen. Sensibiliseren, organiseren en activeren tot een beter welzijn, zijn het motieven van deze kerngroepen.

Jonge weduwen komen samen. Ze leren er om beter hun waarden te leren vatten, hun rechten leren kennen, maar ook hun plichten tegenover hun kinderen en de familie. Ze ontdekken er ook hun eigen talenten,  die ze kunnen ontplooien voor een betere samenleving. Ze kunnen er een psychologe ontmoeten waarbij  ze kans  hun problemen kunnen voorlleggen en raad  vragen. Ze krijgen er samen een goede vorming op allerlei domeinen, waar ze kiezen hoe ze zich kunnen inschakelen in een economisch circuit.

Hoe kunnen ze nu “anders” geld verdienen? Hard werken voor hun gezin, het waren kunnen op de markt brengen, leren sparen om aldus hun kinderen te redden.  

Zo kunnen ze  kinderen van de straat houden, zodat ze niet in kleine bandietenbenden terecht komen, van drugs en drank proeven en later in de gevangenis geraken. Hen de mogelijkheid bieden zich beter te voeden, ze naar school sturen, hen gelukkig groot brengen.

De groep Jonge Weduwen voelt zich ook niet meer alleen,  Ze vertellen hun problemen aan elkaar, ze genieten van hun geslaagde pogingen en zijn fier om hun eigen werk tentoon te stellen. De fierheid van jonge weduwen is vooral op te merken wanneer de mannen beseffen dat ze voortaan durven opkomen voor hun rechten, dat ze samen sterk zijn en gewaardeerd worden in de samenleving, omdat ze weten met welke inspanningen ze hun kroost doen opgroeien tot volwassenen.

 

Wat doen de jonge weduwen van Sangmélima concreet?

- ze maken zeep

- planten bananen

- kweken kippen

- maken eten voor die kippen

- roosteren kippen en vis om te verkopen

- kleuren stoffen en maken batiek

- bereiden cacaoboter

- leren een familiale apotheek beheren

- ze krijgen een degelijke vorming, zowel op menselijk, economisch als juridisch niveau.

 

Wat is hun volgend project?

Op een veld van ongeveel 6 ha zouden ze graag fruitbomen planten om fruitsap te maken.

Het fruitsap wordt duur verkocht in de hotels in de buurt.

Daar betaalt men ongeveer 3 euro per glas.

Met het geld dat ze verdienen, met het produceren en verkopen van het fruitsap,  hun kinderen kunnen opvoeden en

naar school sturen.

 

Om dit alles te verwezenlijken kunnen ze op de hulp van  Pamoya rekenen.

Ook de gemeente Oostkamp ondersteunt het project.

In naam van de 40 jonge weduwen, die zij terug een menswaardig leven wil geven,
dankt zuster Jeanne  Pamoya en de Gemeente Oostkamp

Op het Mondiaal Feest van 16 augustus 2020 was Pamoya aanwezig
en stelde het project van zuster Jeanne in de kijker

Kathleen Tanghe, medewerker van Pamoya,

kwam er het werk van haar tante Jeanne voorstellen.

De medewerkers van Pamoya maken confituur om te verkopen ten voordele van de Pamoya-projecten

 

Standje Pamoya op het Mondiaal feest 15082020 foto 02

 Standje Pamoya op Mondiaal Feest 16082020

 Hier enkele beelden van de groep jonge weduwen in Yaoundé

 

 

JWroosteren vis om te verkopen in hun restaurant 1

JW foto kippen gepluimd 3

 De kippen zijn geslacht en gepluimd