Het oorspronkelijke project Elikya Dorp van de Hoop werd stopgezet,
maar het dorp met de bewoners werd wel overgenomen door Congelese zusters

 

Het dorp, de huizen en de gemeenschap werd  overgenomen door Congolese zusters,
die verder de zorg op zich nemen.

Ook In Kisangani werd  het project overgenomen. 
Bernadette - een van de bezielers -  woont en werkt terug in België.

In Kisangani zijn er momenteel 7 kinderen

Gracia is met haar 18 jaar de oudste, haar moeder is in het centre Elikya in Bondo.
Ze heeft een broer, Stani, 12 jaar, die in ons centre Elikya geboren is.
Hun moeder is momenteel erg ziek: hartfalen.
Ze is bij ons aanbeland na een traumatische ervaring:
ze heeft haar man en drie kinderen voor haar ogen zien vermoord worden.
Gracia was toen een zeer kleine baby.

De moeder van Judith, 8 jaar, is ook in het centre Elikya.
Ze is erg klein van gestalte en heeft de mentale leeftijd van een kind van vijf jaar.
Judith heeft een ongeneeslijke bloedziekte. Ze heeft regelmatig crisissen die zeer pijnlijk zijn.

Tobias is de oudste jongen, 13 jaar. Hij is nu de man in huis.
Zijn moeder was in het centre Elikya, momenteel woont ze op de cité. Ze lijdt aan epilepsie.

De moeder van Giovanni, 6 jaar, heeft hem in het ziekenhuis achtergelaten bij de geboorte.
Zijn vader is een blanke, misschien een soldaat van de VN vredesmacht.
Hij heeft een lichte vorm van het syndroom van Down en spreekt moeilijk.

Joseph, 10 jaar, is een absoluut vrolijk kind. Zijn moeder leeft op straat.
Zijn zus heeft ook een paar jaar bij ons gewoond.

Anuarite is een kind waarvoor de moeder niet kan zorgen wegens een mentale handicap.
Ze is nog niet zo lang bij ons.

Colette zorgt voor hen. Het is een kleine familie.
Er werd  besloten om geen nieuwe kinderen meer aan te nemen maar ervoor te zorgen
dat deze zeven goed groot worden en kansen krijgen om hun leven uit te bouwen,
ook al zijn de fondamenten soms wankel.

Bernadette was van plan in augustus voor een maand naar Kisangani te gaan.
Corona heeft er anders over beslist. Afwachten is de boodschap.

Hier enkele foto's

Foto01

zes van de zeven: van links naar rechts: Tobias, Stani, Joseph, Judith, Giovanni en Gracia

Foto02

Tobias bij de varkens: we hebben enkele varkens als bron van inkomsten

Foto03

bewoners van centre Elikya

Foto04

in de eetzaal met ma'Jacky en een bewoner

Foto05

Judith (links) en Anuarite

Foto06

verjaardag Stani (in het midden met links Gracia en rechts Giovanni)

Foto07

Judith (links) en Giovanni

Dank aan iedereen voor het vertrouwen in het project en voor de financiële steun, 

zodat er hoop leefde bij een kleine groep Congolezen op een ander leven.

Het Dorp van de Hoop werd oorspronkellijk opgericht door bisschop Philippe N'kière.

.

Pamoya steunt nu zijn nieuw project in Kinshasa: Ekolo ya Bondeko'.