Het project Elikya - Dorp van Hoop - in Bondo wordt verdergezet in een andere vorm.

Het dorp,  de huizen en de gemeenschap werd  overgedragen aan het Bisdom, dat verder de zorg op zich neemt.

In Kisangani werd een project gestart waar kinderen zich veilig voelen en in rust kunnen opgroeien.
Bernadette woont en werkt terug in België.

Colette en de anderen zetten het project in een andere vorm verder.

Dank aan iedereen voor het vertrouwen in het project en voor de financiële steun,
zodat er hoop leefde bij een kleine groep Congolezen 
op een ander leven.

Het Dorp van de Hoop werd oorspronkellijk opgericht door bisschop Philippe N'kière.

Pamoya steunt nu zijn nieuw project in Kinshasa: Ekolo ya Bondeko'.