LogoMissio

 

Missio is een internationale kerkelijke organisatie.
Wereldwijd werkt Missio aan ontmoeting, dialoog en solidariteit tussen mensen en gemeenschappen.
Lokale kerkgemeenschappen en kerkelijke projecten staan daarbij centraal.

 

Pamoya ondersteunt de werking van Missio door een jaarlijkse steun.

Verschillende parochies van de Oostkampse pastorale eenheid organiseren jaarlijks 'Sterzingen'

Sterzingen is wereldwijd een Missio-actie voor kinderen.
Zij verkondigen, net als de Drie Wijzen, de Blijde Boodschap van Jezus’ geboorte.
Tegelijk zamelen ze geld in voor hun leeftijdsgenoten wereldwijd.

 

Meer info over Missio?

Zie ook www.missio.be