LogoMissio

 

Missio is een internationale kerkelijke organisatie.
Missio werkt aan ontmoeting, dialoog en solidariteit tussen mensen en gemeenschappen over de hele wereld.
Lokale kerkgemeenschappen en kerkelijke projecten staan daarbij centraal.
Een wereldwijde actie van Missio is het Sterzingen. De sterzangertjes zamelen geld in voor hun leeftijdsgenoten wereldwijd.

Missio geeft ook financiële steun aan priesters.
Priesters krijgen in de meeste landen geen loon van de overheid, zoals dat in België gebeurt.
Ze staan zelf in voor hun levensonderhoud. Daarbij kunnen ze rekenen op lokale gelovigen,
die hen wat te eten geven bijvoorbeeld. In landen met weinig christenen is dat absoluut ontoereikend.
Hier kunnen priesters om financiële steun van Missio vragen.

 

Pamoya ondersteunt de werking van Missio door een jaarlijkse steun.

Verschillende parochies van de Oostkampse pastorale eenheid organiseren jaarlijks 'Sterzingen'

Sterzingen is wereldwijd een Missio-actie voor kinderen.
Zij verkondigen, net als de Drie Wijzen, de Blijde Boodschap van Jezus’ geboorte.
Tegelijk zamelen ze geld in voor hun leeftijdsgenoten wereldwijd.

Meer info over Missio?

Zie ook www.missio.be