Memisa

 

Memisa is een ngo die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen.
Ze  ondersteunen de medische centra en ziekenhuizen en hun personeel.
Memisa bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen en in India.
De gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit.

In de voorbije 100 jaar zijn duizenden Belgen naar Congo getrokken.
Zusters, missionarissen, artsen en verpleegkundigen hebben er getimmerd – soms ook letterlijk –
aan de uitbouw van een degelijke medische gezondheidszorg.
Het door hen ontwikkelde netwerk van dispensaria en hospitalen vormt vandaag nog steeds de basis van de medische infrastructuur in Congo.

De situatie is drastisch gewijzigd. Congolese artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen nemen de fakkel over.
Ze doen hun best, dat kan iedereen getuigen die in het land geweest is.
Maar ze moeten werken in dramatische omstandigheden: verouderde infrastructuur,
gebrekkig medisch materiaal, een schrijnend tekort aan medicijnen, slecht betaalde artsen en verpleegkundigen,…

Memisa heeft sinds 1988 heel wat kennis en expertise opgebouwd.
Haar aanpak wordt vandaag ook buiten Congo sterk gewaardeerd door lokale partners en overheden.

 

Ook Memisa krijgt jaarlijks een financiële steun vanwege Pamoya

 

 Meer info? Zie website

www.memisa.be