Project 'Ekolo ya Bondeko' van Mgr. Philippe N'Kiere uit Kinshasa

 

Philippe N'Kiere was een hele tijd bisschop in Bondo, een provincie in Congo.

Hij is nu op emeriaat en woont terug in Kinshasa.

Daar heeft hij zich weer ingeschakeld in het project dat hij in 1984, samen met een Spaanse zuster

Isabelle Coreig had opgericht 'Ekolo ya Bondeko'

Het betekent letterlijk ' land van de broederschap'.

In het project dragen ze zorg voor mensen die niemand hebben ( geen familie ) en daarom

ook niemand zijn.

Philippe N'Kiere heeft een huis in Kinshasa en draagt er zorg voor 70 mensen.

Steun vanuit België kan hij zeer goed gebruiken.

Pamoya is bereid om een steentje bij de dragen.

Mgr. N'Kiere heeft nauwe banden met onze vroeger pastoor-deken Luc Deschodt en zijn familie

Ook het project Elikya, eveneens opgericht door Philippe, krijgt jaarlijks een (financiëel) steuntje in de rug.

(Zie Projecten/ Elikya)

 

 

In oktober 2019 kwam Philippe onverwacht naar België en hield even halt in Oostkamp
waar hij zijn vriend, toen onze pastoor-deken Luc Deschodt,  een bezoekje bracht  en
ondertussen ook enkele medewerkers van Pamoya kon ontmoeten.

 

onverwacht bezoek 4

onverwacht bezoek 7